Knjigovodstveni Program IRIS

KADA RAZMIŠLJATE O PROMENI PROGRAMA, VI STE NA VEOMA DOBROM PUTU DA SEBI OLAKŠATE UVID U FINANSIJSKO STANJE PREDUZEĆA. NAJBOLJA ZAŠTITA VAŠEG BIZNISA JE UPRAVO OVDE! SA NAMA STE BEZBEDNI! KIBERNETIKA NOVI SAD

Kibernetika

Kibernetika Novi Sad

Informacioni sistemi

Baze podataka

Programiranje

Iris

I ntegralni

R ačunovodstveno - poslovni

I nformacioni

S istemKNJIGOVODSTVENI PROGRAM IRIS JE KOMPLETAN, SAVREMEN KNJIGOVODSTVENO - POSLOVNI PROGRAM KOJI PODRŽAVA SVE POSLOVNE AKTIVNOSTI JEDNOG PREDUZEĆA. GLAVNI CILJ KORIŠĆENJA IRIS-a JE POVEZIVANJE SVIH SEKTORA POSLOVANJA U JEDAN INTEGRISAN SISTEM KOJI KORISTEĆI ISTU BAZU PODATAKA OMOGUĆAVA RAZLIČITIM SEKTORIMA DA DELE INFORMACIJE I KOMUNICIRAJU JEDAN SA DRUGIM. SA STANOVIŠTA POSLODAVCA IRIS PRUŽA MAKSIMALAN UVID U SVE VRSTE TROŠKOVA I DOBITI KROZ PUNO RAZLIČITIH IZVEŠTAJA. SA STANOVIŠTA ZAPOSLENOG, PROGRAM OMOGUĆAVA MNOGO JEDNOSTAVNIJE I BRŽE OBAVLJANJE SVAKODNEVNIH POSLOVA UZ VEĆU PRODUKTIVNOST I OGROMNO SMANJENJE PAPIROLOGIJE. IRIS JE RAZVIJEN U SARADNJI SA SVIM NAŠIM KLIJENTIMA (NJIHOVIM REALNIM ZAHTEVIMA) I USKLAĐEN JE SA ZAKONIMA REPUBLIKE SRBIJE.

SA NAMA STE U OBLACIMA
KIBERNETIKA NOVI SAD

Kibernetika Novi Sad
Kvalitet

Tačnost podataka, sveobuhvatnost programske podrške, usklađenost sa najnovijim trendovima i dugo prisustvo na našem tržištu čine naš knjigovodstveni program jednim od najboljih na tržištu.

Podrška

Podrška koju naši korisnici dobijaju je dobila najvišu ocenu, a za to je zaslužan tim mladih i vrednih ljudi koji odgovorno obavljaju svoj posao i znaju da cene probleme drugih.

Sigurnost

Podaci se bekapuju dva puta dnevno i čuvaju se na lokaciji po Vašoj želji. Ako izbrišete ili izgubite podatke, ne brinite, sačuvani su i mi ćemo Vam ih vratiti.

Internet poslovanje

Vašim podacima možete pristupiti bilo gde da se nalazite, a program omogućuje i višejezičnost. Pored toga što je efikasan i lak za korišćenje, program za računovodstvo i knjigovodstvo Iris spada u grupu programa sa najlepšim korisničkim interfejsom.

All rights reserved © 2021 Knjigovodstveni program Iris Kibernetika doo