Cenovnik

Cenovnik programskih paketa

Iris Ekspres
(za mala preduzeća)

€20.00 / Mesečno
 • Opšti matični podaci
 • Robno
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Finansije
Iris Klub
(za ugostiteljske objekte)

€30.00 / Mesečno
 • Delovi objekta
 • Raspored stolova
 • Konobari
 • Dnevni pazari
 • Presek stanja
 • DPU lista
 • Obična štampa
 • Fiskalna štampa
Iris Revizor
(za knjigovođe)

€30.00 / Mesečno
 • Opšti matični podaci
 • Robno
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Finansije
 • Osnovna sredstva
 • Obračun zarada
 • Glavna knjiga

Iris Ekspert
(erp sistem za srednja i velika preduzeća)

Erp Sistem
 • Povezivanje svih sektora poslovanja u jedan integrisan sistem, koji koristeći istu bazu podataka omogućava različitim sektorima da dele informacije i komuniciraju jedan sa drugim, naziva se ERP. Za poslodavce to znači uvid u sve moguće vrste troškova i dobiti, a za zaposlene jednostavnije i mnogo brže obavljanje svakodnevnih poslova, bolje planiranje i usavršavanje.
 • Opšti matični podaci
 • Robno
 • Proizvodnja
 • Maloprodaja
 • Finansije
 • Osnovna sredstva
 • Obračun zarada
 • Glavna knjiga
 • Grafički izveštaji
 • Provera stanja - klik
 • Obračun kamata
 • Cloud
 • Human resources
 • Document management system
 • Workflow management system